28 april 2012

S:t Mikaelskapellet


Till minne av alla dem som här under fyra sekler fick sin sista viloplats.
Vid evighetens brunnar står livets träd i blom


Kyrkor och kyrkogårdar i Uddevalla och Bäve

Uddevallas kyrkor "S. Annes Kircke" har legat på denna plats sedan tidigt 1500-tal. De första kyrkorna var av trä och förstördes vid de många stadsbränderna. Efter branden 1644 bestämde man sig för att bygga en kyrka i sten, som skulle stå emot eventuella bränder. Stenkyrkan stod klar 1656 och var intakt ända fram till stadsbranden 1806. Då lades hela staden i aska och kyrkan blev svårt skadad. Taket och inredningen brann men de tjocka stenmurarna stod kvar. På dessa byggdes sedan nuvarande kyrkan upp och kunde invigas i december 1811.

Kyrkogården vid Uddevalla kyrka var i bruk från 1500-talets början. De välbärgade stadsborna kunde sedan 1656 köpa gravplatser inne i kyrkan. Några av de hällar som täckte gravarna finns bevarade och är uppsatta på S:t Mikaelskapellet. Från 1809 begravdes Uddevallaborna på den nya Norra kyrkogården.

Bäve gamla sockenkyrka "S. Michaels Kircke" låg bara några hundratal meter från Uddevalla kyrka, vid Jörgens gränd i nuvarande kvarteret Dyrhaven på andar sidan Bäveån. Bäve kyrka var av sten och byggd på 1100-talet. Den användes fram till slutet av 1500-talet. Vid sin visitation 1594 fann biskop Jens i Oslo att kyrkan var så förfallen att den måste rivas. Bäveborna fick i stället "stolerum" i Uddevalla kyrka.

Kyrkogården vid Bäve kyrka fanns i 700 år och togs ur bruk först 1810. På 1690 års karta anges området vara "Gammal Kjöregård" och på 1783 års karta står "Kyrkogård för Lands Församlingen och de Fattiga". Bäveborna fick 1812 sin nya kyrkogård, Östra Kyrkogården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar